Hệ thống phân phối

Các sản phẩm của Ô Xanh có thể được tìm thấy tại:

- Miền Bắc: Lotte, Big Green, Luôn Tươi Sạch

- Nha Trang: Lotte, Cửa hàng 3F, Chợ Sạch Online 

- Miền Nam: Lotte, Aeon, Đặc Sản Theo Mùa (shop online)