Hệ thống phân phối

Các sản phẩm của Ô Xanh có thể được tìm thấy tại:

- Miền Bắc: Lotte, Big Green, Luôn Tươi Sạch

- Nha Trang: Lotte, Cửa hàng 3F, Chợ Sạch Online 

- Miền Nam: Lotte, Aeon, Đặc Sản Theo Mùa (shop online) 

 

Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

oxanhfarm@gmail.com

Tel: +84 913 456 456

©2019 by Ô Xanh Farm.