Liên Hệ

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG DIỆP CHÂU

Thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

oxanhfarm@gmail.com

0983.21.21.21

​Gửi mail cho Ô Xanh tại đây
 

Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

oxanhfarm@gmail.com

Tel: +84 913 456 456

©2019 by Ô Xanh Farm.