Ô Xanh Bán

Các sản phẩm của Ô Xanh đều được trồng và chăm sóc trong nhà kính với hệ thống tưới và điều khiển tự động cùng hệ thống nhà màng hiện đại, không chỉ an toàn về chất lượng mà còn có hàm lượng dinh dưỡng rất cao.

 

Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

oxanhfarm@gmail.com

Tel: +84 913 456 456

©2019 by Ô Xanh Farm.