Search
  • hanhnguyen55ktnn

Ôxanh Farm Vinh Dự Được Chứng Nhận OCOP 4 Sao

Updated: Jan 7

Trong một năm 2021 nhiều biến động, nông trại nhà Ôxanh đã tận dụng thời cơ này để học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn.

Nhờ vậy mà nông trại nhà chúng mình tích lũy được vài thành quả đáng tự hào. Điển hình là chứng nhận OCOP 4 sao cho sản phẩm dưa lưới-đại diện hình ảnh của Ôxanh Farm.

Giới thiệu qua về OCOP để mọi người hiểu rõ hơn nhé.

Chương trình OCOP được thực hiện theo QĐ số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) giai đoạn 2018-2020. Đến hết năm 2020 đã có 63/63 tỉnh, thành phố thực hiện và đã đạt được 4.451 sản phẩm OCOP của 2.491 chủ thể.

Với mục tiêu phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình này đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập của người dân nông thôn, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh về sản vật, ngành nghề nông thôn và dịch vụ du lịch của các địa phương. .


Ôxanh Farm vinh hạnh nhận được chứng nhận OCOP 4 sao

Trước những thành quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, chương trình OCOP sẽ được thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội khóa XV tiếp tục thực hiện theo giai đoạn 2021-2025

Căn cứ vào bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng, ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 8/6/2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1048/QĐ-TTg; tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 05 hạng:

  • Hạng 1 sao: sản phẩm khởi điểm tham gia chương trình OCOP, có thể nâng cấp lên hạng 2 sao. Có tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm.

  • Hạng 2 sao: sản phẩm đã hình thành ở địa phương nhưng cần tiếp tục hỗ trợ nâng cấp để đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể nâng cấp lên hạng 3 sao. Tổng điểm trung bình đạt từ 30-49 điểm

  • Hạng 3 sao: sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn, có thương hiệu và có thể nâng cấp lên hạng 4 sao. Tổng điểm trung bình đạt từ 50-69 điểm.

  • Hạng 4 sao: sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đã có thương hiệu, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tổng điểm trung bình đạt từ 70-89 điểm.

  • Hạng 5 sao: sản phẩm đặc sắc, chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Tổng điểm trung bình đạt từ 90-100 điểm.

Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 5 sao có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Để đạt được 4 sao, sản phẩm phải có chất lượng độc đáo, mang tính địa phương, đồng thời câu chuyện về sản phẩm phải đặc sắc, mang sắc thái truyền thống của địa phương; có kênh phân phối sản phẩm và chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến. Không những thế, sản phẩm đạt OCOP từ 4 sao trở lên phải đạt được các yêu cầu về năng lực tổ chức sản xuất, trong đó tập trung vào 2 nội dung: chủ thể hoạt động có hiệu quả và tổ chức thực hiện liên kết theo hợp đồng.12 views0 comments

Recent Posts

See All